A les Illes Medes trobem la riquesa submarina més gran del país i potser també la riquesa emergida més poc considerada. A "Racons de verd" contrastem la visió del món submarí de les Medes que tenen els biòlegs que hi fan estudis amb l'experiència dels pescadors, que sempre han pescat en aquestes aigües.Comprovarem l'augment imparable del turisme i descobrirem els valors desconeguts que guarda la part emergida de les illes. A més dels gavians argentals hi ha una important colònia de més d'un miler de parelles de martinets i esplugabous.