Capítol dedicat al Bages, entre d'altres reportatges trobem: - Parc de la muntanya de sal de Cardona. - L'amanida Navarclina - Les set tines. - La foneria de campanes.