Cada vegada hi ha més pobles a Catalunya que aposten per fer desaparèixer els contenidors del carrer i practicar la recollida selectiva dels residus porta a porta. Aquesta setmana, al programa de José Luis Gallego, "Terra Verda", s'han analitzat els pros i els contres d'aquest tipus de recollida que ja és habitual a un centenar de municipis catalans. Actualment es separen els residus en funció dels seus materials i, tot i que obliga al ciutadà a fer una separació a casa seva de les diverses fraccions de brossa i dur a terme una planificació del reciclatge domèstic, és un sistema que té molts avantatges ja que ajuda a la conservació del medi ambient.