Entrevista biogràfica de Montserrat Roig a Jordi Carbonell Ballester (filoleg i polític).