Capítol dedicat a la Segarra, entre d'altres reportatges trobem:- La ruta d'arquitectura popular.- L'ofegat de la Segarra- Les Sabines