Capítol dedicat al Pla de l'Estany, entre d'altres reportatges trobem:- El bosc de Can Ginebreda- La Tortada de Banyoles- Les noves rutes de Salamina