Capítol dedicat al Baix Ebre, entre d'altres reportatges trobem:- "La cova del vidre"- "Garrofetes del Papa luna"- "Barraca del Salbvador"