Entrevista biogràfica de la periodista Montserrat Roig a Joan Oro, investigador científic, emesa el 3 de novembre de 1977. Roig és la directora i guionista del programa. La realització és de Rafael Martín Ortega