La crisi econòmica fa que la fàbrica no estigui en bones condicions, així que el Joaquim opta per viatjar a Madrid amb quatre empresaris per a intentar pal·liar les repercussions de la crisi en el tèxtil català. A Madrid coneixerà a una actriu amb la que viurà una aventura.