Sèrie didàctica dedicada a mostrar les característiques d'un instrument musical a través de les explicacions i interpretacions d'un músic. Tots els programes s'han realitzat al Centre de Documentació Musical de Catalunya i compten amb la participació de nens que pregunten als músics. En aquesta ocasió, amb l'arpista Marta Jané.Imma Colomer explica la història de l'arpa als nens i entrevista Marta Jané per conèuixer les caracterisitques d'aquest instrument. Jané toca a l'arpa Margarida Dolorosa filant d'A. Zabel. Colomer conversa amb Lluïsa Sànchez sobre la seva afició a les arpes. Jané i Sànchez toquen el 'Duet d'arpes' de M. Hinner i el Preludi Número 2' de M. Tournier