‘La dintrada’, fòrum ciutadà occità que es va presentar a Narbona el 16 de setembre 2017.