De mare barcelonina i pare del Rif, aquesta enginyera agrònoma de l’Esquerra de l’Eixample cultiva i desenvolupa els seus coneixements al Prat, com ja havien fet abans els seus avis aquí i a l’Àfrica.