Les mobilitzacions socials han estat el motor de canvi de les diferents transformacions que ha tingut Catalunya. L’arribada de la democràcia va permetre a la gent del carrer manifestar-se i exigir els seus drets. Aquest capítol repassa les manifestacions emblemàtiques, les diferents lluites veïnals i exemples d’organització de la societat civil que ens han permès conquerir diferents objectius. Recuperem les manis de l’Estatut, de l’Orgull Gai, de la Dona Treballadora (1992), de l’Otan (1986), de la Guerra del Golf (1990), del Cinema Princesa (1996), de la Guerra d’Iraq (2003).