Els ajuntaments han assumit competències no contemplades simplement perquè havien de donar solució a problemes o noves necessitats que d’una altra manera haguessin quedat descoberts. La proximitat al ciutadà els ha obligat a ser els primers a reaccionar. I com a institucions, han liderat per tant les grans transformacions socials. Són la primera línia de foc. Això vol dir que el pressupost municipal és insuficient per afrontar tots els reptes que la societat els demana. Per això han de tenir capacitat de gestió, de generar recursos i de sumar esforços amb altres institucions com ara les diputacions, que són entitats que treballen amb ells i per amb ells.