El tret més significatiu de l’economia catalana en aquests darrers 30 anys és que s’ha terciaritzat. Això vol dir que s’ha abandonat la indústria com a motor econòmic, que havia estat fonamental per entendre l’evolució del país des del segle XIX, i s’ha optat pels serveis com a eix de futur. Però les crisis són transversals i cap sector no escapa dels seus tentacles. En aquest capítol observem la crisi actual però amb perspectiva històrica, tot veient com han afectat les altres crisis al país i quines solucions s’hi van donar.