Barcelona i els municipis del seu entorn tenen problemàtiques i necessitats semblants que els ajuntaments decideixen afrontar de manera conjunta i amb visió global del territori. De la mateixa manera, a moltes comarques catalanes, els petits municipis han d’unir esforços per tal de garantir el servei escolar, el de la salut pública o per fer front a polítiques mediambientals. La manca de densitat obliga a la unió per optimitzar els costos d’aquests serveis. En tots dos casos, la clau per trobar solucions comunes passa per mirar el territori amb una visió supramunicipal, tot fent una planificació comuna dels serveis bàsics i urbanístics.