La lluita per la igualtat de gènere té una curta història que arrenca amb la transició política espanyola. La dona ha passat de ser mestressa de casa a jornada completa a fer l’anomenada “doble jornada”. I aquesta incorporació massiva de la dona al món laboral ha suposat una revolució econòmica, social i cultural del país. Aquest canvi d’status de la dona ha implicat la reorganització dels horaris comercials, la política de construcció d’escoles bressol, els centres de planificació familiar, els serveis per lluitar contra la violència de gènere, centres de formació complementària per potenciar la seva competitivitat... Tota la una sèrie de serveis en els quals els ajuntaments hi han jugat un paper clau. Aquest capítol parla també de la del model de família, que en els darrers 30 anys s’ha reinventat com a conseqüència de la normalització de la llibertat individual de les persones, crescuda amb la democràcia. Els catalans hem passat del model de família tradicional, patriarcal, amb un