Quan els ajuntaments encara no havien pogut resoldre tots els problemes derivats de la immigració massiva als anys 60, han hagut d’assumir una nova onada migratòria amb una problemàtica semblant però que ha incorporat altres dificultats com ara la llengua, la cultura o la religió. Per això han hagut d’aplicar polítiques transversals per tal d’aconseguir solucions per tots els nous reptes que aquesta situació ha comportat.