Missa de Montserrat corresponent al Diumenge XXII durant l’any, del 3 de setembre de 2017, en la qual hi participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. Costa tant creure en la divinitat de Jesucrist com en la seva humanitat. Per als ulls profans –que poden ser perfectament els del cristià quan no es deixa guiar pel Pare del cel-, aquesta fe no és una simple dificultat sinó un entrebanc, un escàndol. La diferència entre món present i voluntat de Déu queda sintetitzada en les dues maneres d’entendre la paraula “vida”; segons com l’entenguem, la vida, maldarem per perdre-la en aquest món o en l’altre. Lectura primera: Jr 20,7-9 Lectura segona: Rm 12,1-2 Evangeli: Mt 16,21-27.