Missa de Montserrat corresponent al Diumenge XXI durant l’any (cicle A), en la qual hi participa la comunitat benedictina de Montserrat i els pelegrins del Santuari. El coneixement de Jesucrist no l’adquirim una vegada per totes. L’hem d’anar aprofundint a mesura que les circumstàncies de la vida hi obliguen i sobretot en virtut de l’amor creixent al Senyor. Ell és el qui té la clau de la història, de la vida i de la mort, de l’esdevenidor gloriós que Déu ens prepara. És l’única roca damunt la qual podem edificar quelcom de sòlid. I si, com Pere, alguna solidesa tenim, és perquè de Déu la rebem i en referència a ell i en nom d’ell hem d’esmerçar-la per tal que vagi acabant la seva obra. Lectura primera: Is 22,19-23 Lectura segona: Rm 11,33-36 Evangeli: Mt 19,13-20.