Missa de Montserrat corresponent a la Solemnitat de La Santíssima Trinitat (cicle B), en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. Cap cristià no està dispensat de donar raó de l’esperança que hi ha en ell o que hauria de tenir. Els nostres horitzons cristians sobre l’home i el món no s’acaben en allò que veiem i palpem. Estan oberts a l’esdevenidor, no s’aturen en el nostre món per més formós que sigui, ni esperen un més enllà que sigui la pura sublimació d’allò que desitgem i no obtenim en la vida present. El més enllà en què creiem és Déu, però no un Déu qualsevol, ni el déu dels filòsofs i dels savis al qual es pot arribar per una necessitat lògica d’explicar l’home i el món. El Déu en el qual creiem, l’únic en qui podem creure és el Pare de nostre Senyor Jesucrist. És la fe la que dona al viure cristià allò que té de més essencial i propi, ja que la caritat amb què hem de posar en obra la nostra fe només pot p