Missa de Montserrat de la Solemnitat del Diumenge de la Pentecosta (cicle B), en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari.L’especificitat cristiana és palpable gràcies al do de l’Esperit rebut. I és clar que aquesta compartició, que no sols tenim cadascú amb Déu, sinó els uns amb els altres, no estableix divisió entre fe i caritat, teoria i pràctica, perquè Déu és amor. Si ens estimem, Déu està en nosaltres. La presència de l’Esperit en l’ànima del creient és fruit, és conseqüència de l’amor fratern. L’Esperit manté unides totes les coses, retorna la humanitat a la unitat de fe enmig de la diversitat de dons. I ens fa penetrar en la unitat del Pare i del Fill que Jesucrist mateix ha demanat per nosaltres abans de lliurar-se a la mort. Una unitat que també hem de cercar, si som conscients que l’Esperit està en nosaltres. És bo i agradable viure units els germans, però encara ho és més quan viuen cercant la unitat, que és la maner