Missa de Montserrat corresponent al Diumenge IV de Pasqua (cicle B), en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. El bon Pastor: és un títol que li escau, a Jesús. La pedagogia de l’Església li dona importància: el diumenge del bon Pastor fa de pont entre tres diumenges pasquals centrats en la resurrecció i tres adreçats cap a l’exaltació de Jesús en la seva ascensió. I no sols la pedagogia litúrgica; la paraula 'pastoral' ha esdevingut indiscutible al moment de justificar qualsevol activitat o estratègia dins de l’Església. En fi, els mateixos dirigents de les comunitats cristianes prefereixen el títol de pastor als que poden indicar ancianitat, sacralitat, govern, poder. La paràbola del bon Pastor no és, doncs, únicament una definició del misteri pasqual i la descripció del nostre retorn cap a Déu. De retop, és també una invitació a superar l’individualisme per obtenir el desplegament de la pròpia individualitat. El