Missa de Montserrat corresponent al Diumenge III durant l’any (cicle B) en la qual participa la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania i els pelegrins del Santuari. El cristià estima el temps com estima la terra damunt la qual té els peus posats, perquè sap que són les coordenades de la salvació. No, per a ell el temps no és un camí sense sortida. És una ruta que cal emprendre comunicant la Bona Notícia que farà trobar llum als qui viuen a la fosca, i vida als qui s’arrosseguen per l’ombra de la mort. En el temps transcorre la resposta que donem a la crida de Jesús. No ens hi hem d’enganyar: ell ens atrau amb l’esquer alliberador de la Bona Nova de Déu, però alhora ens invita a convertir-nos i, doncs, a creure que aquest missatge que ens dona joia és alliberador de debò. La promptitud dels apòstols també ha de ser un encoratjament. No pas perquè siguem deixebles fets ja des del primer moment. Més aviat ens estimula a viure d’acord amb la voluntat de Déu. Participant de l’euca