Missa Conventual del Monesteir de l'Abadia de Montserrat.