El Mini és testimoni de la història d’un jove que ha viscut els efectes d’una guerra després d’haver estat a Kosovo tres setmanes establint la pau. Amb tan sols 18 anys va tenir una arma i la justícia entre les mans.