Masturbar-se. I els arbres al damunt, ombres i llums. I els mosquits del bosc. Recollir la saca del camió de correus. I també una corda. Creuar el bosc, la darrera vegada i potser la primera. I un crit de sobte. Buscar un lloc, trobar un bidó de gasolina. I dubtar, les mans al cap. Prendre foc a les cartes. El fum, la cendra, el temps que es crema i es fon. Travessar un camp amb la corda i un tamboret. Tocar el camp, passar-hi les mans pel damunt. I trobar un arbre. Intentar penjar-hi la corda, una i altra vegada. Descansar sota l'arbre, el jersey penjant d'una branca. I el vent que ho vol moure tot. I córrer i fugir i caure a terra, la primera i potser la darrera vegada. Penjar-se de l'arbre. I morir-se.