JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera a terres de la Corona d'Aragó en època templera. Visitem la seva magnfica estructura, els pobles templers de la regió de l'Aveyron i coneixerem el desenvolupament actual de les economies locals visitant les caves de formatge Roquefort, el nou pont de Millau i les granges basades en el turisme cultural d'origen templer.