Pirineus Occidentals /França. JM Sans i Travé ens explica el més destacat d’aquesta comanda templera i tot seguit visitem les restes de la gran comanda, destruïda per accident pels alemanys a la segona guerra mundial. Mas Déu està relacionada amb Elne, Perpignan i Cotlliure, entorns que també visitem mentre escoltem la realitat de la regió de mans del president de la Regió Pirineus Occidental.