JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera i tot seguit visitem el Mas Periques, el pont damunt el Llobregat i l'església de San Martí, la qual conté les boniques pintures templeres encara visibles. Puig-reig recull les tradicions artesanals templeres esdevenint motor econòmic avui dia, així com el talent col·lectiu per les arts, herència d'en Guillem de Berguedà, tal com ens explica la seva regidora de Cultura.