(Barcelona) JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera i tot seguit visitem les restes de l'església de la comanda, una necròpolis templera, i l'entorn medieval de Palau. Aquesta comanda va ser més important que la comanda de Barcelona, i encara avui part de la seva economia conserva trets medievals templers. Ho descobrirem visitant-ne masies, explotacions de boscos i el museu de pagès.