(Terol) JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera de gran importància al sud de la Corona d'Aragó. El seu castell va passar dels templers als hospitalers i fins i tot va ser modificat com a baluard a les guerres carlines. Els motors econòmics actuals de Cantavella giren al voltant d'oficis medievals com el treball de la pedra, però també hi sobreviuen els pastors i el turisme rural al voltant del castell.