(Terol) JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera d'importància extrema al sud de la Corona d'Aragó. El seu castell, avui enderrocat, era un veritable niu d'àligues, on un grapat de frares van resistir un setge terrible. Avui, Castellot sobreviu a l'ombra del passat templer amb una torre templera museïtzada, i mira d'atreure al turisme amb bons productes derivats del porc i una interessant iniciativa basada en les seves restes prehistòriques: Dinòpolis.