(Tarragona) JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera emblemàtica a Catalunya per moltes raons. Visitem el formidable castell, penúltim a caure, i fent una ullada al seu voltant, anirem a cercar els oficis ja existents a l'època templera com ara el conreu, el treball de la terrissa i el pas de barca del riu Ebre.