JM Sans i Travé ens explica el més destacat daquesta comanda templera i tot seguit visitem el complex templer més important de Catalunya. Gardeny va ser el cap i casal de Catalunya a la terra ferma en temps dels templers. El seu alcalde ens explica la connexió de la Lleida templera i els seus motors econòmics actuals.