JM Sans i Travé ens explica el més destacat d'aquesta comanda templera i tot seguit visitem el convent de la Mare de Déu dels Àngels, darrer testimoni del pas dels templers. Horta gaudeix d'una de les més belles vies verdes del pas, la qual discorre sota aquest imponent convent templer. Per aquest motiu, el turisme rural-històric ha esdevingut la salvació de la petita economia del poble, encara lligat al seu passat templer.