Les cartes no són per quedar-se a la taula. A algunes els agrada volar com si fossin una fada...