Una cinta... tres sobres... i un bon mag com tu. És tot el que cal per endevinar en quin sobre està amagada la cinta.