La gent, els cotxes, les llums i, en definitiva, el trànsit de moviments que comporta una gran o petita ciutat poden ser hipnotitzadors. Khrónos dóna un ritme nou a la ciutat.