El recorregut d’una llàgrima, les arrugues del somriure, la tensió del crit i cadascun dels detalls de les expressions de les cares i els moviments del cos del nostre dia a dia conformen el quart capítol de la primera temporada de Khrónos.