Aquest episodi es proposar ajudar els pares i mares a detectar la dificultat d'alguns infants per identificar, comprendre i reproduir els símbols escrits i a dotar-los d'eines per ajudar la mainada que pateix aquesta dificultat. Diferents especialistes parlen de les conseqüències de la dislèxia sobre l'aprenentatge i el benestar emocional dels nens i les nenes. Aquest relat es complementa amb el testimoni d'uns pares amb un fill amb dislèxia.