Fer esport és una forma de divertir-se i d’aconseguir un bon estat físic i emocional. Però, com es pot educar en l’esport i quins valors es poden inculcar a través d’aquesta pràctica? Aquestes i altres preguntes són contestades pels experts col·laboradors del programa. De la seva banda, una família analitza els beneficis que l’esport ha repercutit en els infants i parla de com tractar la qüestió de la competitivitat.