Durant molts anys, moltes festes populars tenien en els seus balls clares manifestacions religioses. Actualment la religió ha deixat pas a la disbauxa, però els balls continuen sent l’element central sense el qual no s’entendrien moltes festes de Catalunya.