L'homosexualitat és una orientació sexual i es defineix com la interacció o atracció sexual, emocional, sentimental i afectiva cap a individus del mateix sexe. Etimològicament, la paraula homosexual és un híbrid del grec homós (que significa igual) i de l'adjectiu llatí sexualis, cosa que suggereix una relació sexual i sentimental entre persones del mateix sexe. Molts moralistes i diferents membres de grups religiosos segueixen considerant que l'homosexualitat és una desviació sexual i un pecat, motiu pel qual l'homosexualitat ha estat prohibida en molts països i cultures durant la història. En moltes cultures la relació homosexual, encara que fóra consensual (és a dir, practicada per un acord d'ambdós membres de la parella), va arribar a considerar-se un crim. Creieu que els joves d’avui en dia tenen els prejudicis que tenen alguns adults envers l’homosexualitat? Entenen els joves l’homosexualitat millor que els adults? Col·laboren en aquest debat: -Marc