El temps lliure és fonamentalment temps de descans, entès com regenerador d’energies, temps per a recuperar la força física que possibiliti augmentar o mantenir el rendiment en el treball. Però el temps lliure és també temps d'evasió. Evasió entesa com a recurs “escapista” per a fer “suportable” aquest sistema. Aquest tret important fa que la gent vulgui rompre amb aquest tedi mitjançant una compensació i un “hobby”. Per tant, el temps lliure és també temps de consum, creant-se la indústria de l’oci: urbanitzacions, automòbils, turisme, el món del disseny i de la moda, el cinema, els esports, l’espectacle, la televisió, l’ordinador, les vídeo consoles, la gameboy, els mòbils.... Quin tipus de temps lliure li hem implantat al jove? Saben utilitzar el seu temps lliure? Són realment amos del seu temps lliure?