L'assetjament escolar és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma reiterada durant un temps determinat. Estadísticament, el tipus de violència dominant és l'emocional i es dóna majoritàriament en l'aula i pati dels centres escolars. Els protagonistes dels casos d'assetjament escolar solen ser nens i nenes en procés d'entrada en l'adolescència (12-13 anys), sent lleugerament més gran el percentatge de nenes en el perfil de víctimes. És el bullying realment el dia a dia de molts dels nostre joves? Com ho veuen ells? Com creuen que es pot evitar?