Joan Estany, Catedràtic de Producció Animal de la UdL La variant més activa d’un gen fa que els porcs tinguin un greix més saludable, menys abundant i una carn més apreciada pel consumidor. Identificar aquest gen en els individus de les granges possibilita la seva selecció i encreuament. És el procés que es coneix per millora genètica. En una comunitat com Catalunya, la principal en Espanya en quant a producció del sector porcí, aquesta millora pot tenir importants beneficis econòmics i contribuir a una dieta més sana.