Pere Puigdomènech, director del CRAG (Centre de Recerca en Agrigenòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona). Un pas important en l'esforç en la biologia de plantes es dedica en aquests moments a l'obtenció del genoma de vegetals d'interès humà. El coneixement dels genomes vegetals ajuda en la seva modificació per fer que la planta s'adapti millor a nous entorns, i augmenti la seva productivitat.