Jordi Agustí, investigador de l'IPHES, ha centrat la seva investigació en l'evolució de les comunitats de petits mamífers dels períodes Neogen i Quaternari, en relació amb els canvis ambientals i climàtics que han tingut lloc en els darrers 10 milions d'anys. Tot plegat per entendre millor l'origen de l'evolució de l'espècie humana.