El Dr. Rodriguez Jerez, Investigador Principal de Biorisc, Centre de Recerca en Governança de Risc de la UAB, fa anys que dedica una part de la recerca que ha fet a la seguretat alimentaria. El seu grup d'investigació intenta controlar les contaminacions microbiològiques que es poden produír durant la cadena de producció dels aliments: des dels seus components i ingredients bàsics, fins que arriba a l'envàs i es deposita a les botigues.